Využíváte QR kódy v rámci marketingových komunikací?

Tisk

zpět na předchozí stánku


Již 14. května se uskuteční konference pořádaná webem Mediář.cz, která bude zaměřena na možnost využití QR kódů v marketingové praxi.
Vstup na tuto konferenci je zdarma. Podrobnější informace o konferenci a možnost registrace naleznete
na webu http://www.mediar.cz/mediar-cz-porada-prvni-ceskou-konferenci-specialne-o-qr-kodech/.