Jaký dodržujeme postup při tvorbě webové prezentace?

1. Konzultace a kalkulace

 • Obecné seznámení s potřebami a zadáním klienta (firemní www, e-shop, redakční systém, komponenty, hosting apod.)
 • Předložení základních podkladových materiálů (přibližné texty, náhledy fotografií apod.)
 • Doporučení nejvhodnějšího řešení
 • Kalkulace cenové nabídky formou Nabídkového listu
 • Objednání služeb – podepsání Smlouvy o dílo

2. Tvorba grafického návrhu

 • Předání všech podkladových materiálů (plné texty, označení sekcí, fotografie apod.)
 • Návrh rozvržení webu a jeho částí (u složitějších prezentací využití přístupu drátěného modelování)
 • Návrh navigační a obsahové struktury webu
 • Dodání grafického návrhu budoucí podoby webu
 • Korektury vzhledu ze strany klienta

3. Programování webu

 • Programová analýza grafického návrhu (umístění grafických prvků, provázanost podstránek, apod.)
 • Separace grafických částí pro potřeby CSS kaskádových stylů a jednotlivých šablon
 • Vytvoření pracovního virtuálního prostoru www stránky
 • Instalace redakčního systému a založení databázového prostředí
 • Implementace vhodných komponent, modulů a pluginů
 • Tvorba šablon (CSS styly, PHP scripty, Javascript atd.)
 • Plná implementace obsahu (naplnění textovými a obrazovými podkladovými materiály, apod.)
 • Kontrola a externí validace webu pro potřeby SEO, SEF
 • Finální kontrola funkčnosti webu

4. Dokončení a předání klientovi

 • Zpřístupnění finálního webu
 • Dokončovací úpravy
 • Zálohování stránek na CD
 • Korektury funkčnosti ze strany klienta
 • Oboustranná kontrola plnění Smlouvy o dílo – předání www do užívání

5. Doplňkové činnosti

 • Zaregistrování zvolené domény
 • Zprovoznění webu na doméně
 • Hosting
 • Aktualizace a upgrade na vyžádání
 • Umístění www do vyhledávačů a katalogů
 • Ostatní činnosti dle aktuální nabídky činností

WEBOVÉ BALÍČKY - TVORBA WEBU - FOX

 
FOX WEB basic
FOX WEB MINI

Tato řada je vhodná pro klienty, kteří potřebují informativní stránku. Prezentace je z redakčním systémem. Úpravy provádí buď náš team nebo klient sám v editoru.

Cena za výrobu: 13 900,--

více o balíčku
FOX WEB basic+
FOX WEB basic

Tato řada je vhodná pro klienty, kteří potřebují jednoduché stránky. Prezentace je z redakčním systémem. Úpravy provádí buď náš team nebo klient sám v editoru.

Cena za výrobu: 15 900,--

více o balíčku
FOX WEB standard+
FOX WEB standard

Základní webové stránky s redakčním systémem. Kde lze editovat veškerý obsah stránek. Texty,  fotogalerie, novinky. Neobsahuje newsletter, produktový katalog.

Cena za výrobu: 21 900,--

více o balíčku
FOX WEB Profi+
FOX WEB profi

Webové stránky s redakčním systémem. Editovat lze veškerý obsah stránek. Texty, fotogalerie, novinky, anketa. Neobsahuje newsletter. Katalog je vhodný pro prezentaci Vašich produktů.

Cena za výrobu: 33 900,--

více o balíčku
 

 

Ceny jsou platné od 10.10. 2018 a neobsahují 21% DPH.