Informační systémy


Definovat pojem Informační systém je obtížné. Každý uživatel nebo tvůrce Informačního systému používá odlišné terminologie a zdůrazňuje jiné aspekty. V podstatě můžeme Informační systém (IS) popsat jako systém vzájemně propojených informací a procesů, které s těmito informacemi pracují. Pod pojmem procesy jsou funkce, které vstupující informace do systému zpracovávají a transformují je na informace ze systému vystupující. Zjednodušeně můžeme říci, že procesy jsou funkce zabezpečující sběr, přenos, uložení, zpracování a distribuci informací. Pod pojmem informace pak rozumíme data, která slouží zejména pro rozhodování a řízení v rozsáhlejším systému.
Do celkové funkce IS se také promítá nezanedbatelná položka okolí. Okolí informačního systému tvoří veškeré objekty, které změnou svých vlastností ovlivňují samotný systém, a také objekty, které naopak mění své vlastnosti v závislosti na systému.
Celkově tedy můžeme říci, že IS je softwarové vybavení firmy, které je schopné na základě zpracovávaných informací řídit procesy podniku nebo poskytovat tyto informace řídícím pracovníkům tak, aby byli schopni vykonávat řídící funkce, mezi které patří zejména plánování, koordinace a kontrola veškerých procesů firmy.


Kvalitní IS je v současnosti nutnou podmínkou úspěšnosti firem ve všech oblastech podnikání. Hlavním důvodem nutnosti vlastnit kvalitní IS je to, že Informační systém je jedním z hlavních faktorů efektivnosti řízení a konkurenceschopnosti firmy.
Potřeba kvalitního IS roste s významem informace a dnešní firmy jsou závislé na kvalitních a včasných informacích. Tato situace je způsobena především prudkým růstem informatizace společnosti a právě proto se v posledních letech výrazně, a to až několikanásobně, zvyšují objemy finančních prostředků investovaných do inovace Informačních systémů a Informační technologie (IS/IT).
Naše informační sytémy jsou zpracovávány firmám na klíč. Snažíme se, aby byly vytvořeny co nejvíce na míru konretní společnosti. Vytvořením IS nekončí další práce, ale celý systém roste se společností a v průběhu jeho používání prodělá nejednu změnu.
Pokoud by jste měli zájem o nezávaznou nabídku napište nám na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo zavolejte na tel. 775 946 363. Rádi Vám zodpovíme Vše dotazy a Vašim projektům se budeme individuálně věnovat.
Našim cílem není kvantita ale kvalita.