Diskusní fórum


Internetová diskuse je webová stránka (místo) na internetu, kam lidé vkládají své názory a reakce a ty se následně na stránce zobrazují. Oproti IRC kanálům nebo chatu se internetová diskuse obvykle liší tím, že přispěvatelé nemusí být ke stránce připojeni současně a reagovat bezprostředně, ale mohou reagovat i s odstupem mnoha dní či měsíců. Mnohé diskusní stránky však mají zároveň i znaky chatu.

 Realizujeme všechny typy internetových diskusí:

 • diskuse ke stránce nebo článku: možnost diskuse je pouze doplňkovou funkcí k základnímu obsahu, umožňuje zpětnou vazbu.
 • návštěvní kniha (guestbook): místo pro reakci na konkrétní webový projekt.
 • diskusní fórum: obvykle je součástí rozsáhlejšího diskusního projektu (diskusní server), umožňuje zakládat nová témata (stránky) a členit je do skupin.
 • otázky a odpovědi: možnost veřejného zodpovídání dotazů, podnětů nebo stížností na speciální stránce.

Softwarové provedení může umožnit diskusi nějakým způsobem regulovat nebo řídit, v zásadě shodnými způsoby jako u chatu. K tomu mohou sloužit například tyto nástroje:

 • Registrace uživatelů: zaručuje, že pod určitým jménem nebo přezdívkou nebude v diskusi vystupovat nikdo jiný, než ten, kdo si ji zaregistroval. Podmínkou registrace někdy může být uvedení osobních údajů, uhrazení účastnického poplatku nebo splnění jiných podmínek stanovených provozovatelem nebo moderátorem.
 • Zobrazování IP adresy: na některých diskusních serverech je u příspěvků zobrazována IP adresa vkladatele příspěvku nebo její část, což má oslabit pocit anonymity a nezodpovědnosti přispěvatelů.
 • Moderátoři, odstupňování práv uživatelů: jednomu nebo více uživatelům může být zakladatelem diskuse nebo provozovatelem platformy svěřeno právo mazat, případně přemisťovat vložené příspěvky nebo celé diskusní stránky, popřípadě blokovat určité uživatele nebo IP adresy.
 • Moderátoři mohou mít též vyhrazené právo reagovat na příspěvky (v diskusích typu „otázky a odpovědi“ nebo „návštěvní kniha“).
 • Diskuse může být veřejná nebo neveřejná. Může být výčtem nebo typově vymezeno, kdo smí diskusní fórum číst, a ještě úžeji může být vymezena možnost přispívat do diskuse. Některé diskuse jsou určeny pouze pro pozvané nebo jsou zpřístupněny zájemci pouze na žádost. Často bývají omezena práva neregistrovaných uživatelů a málo aktivních nebo čerstvě zaregistrovaných uživatelů.
 • Zakládání nových diskusních stránek (témat) může být buď umožněno jakémukoliv uživateli, nebo vyhrazeno například jen registrovaným uživatelům, jen moderátorům nebo jen provozovateli projektu.
 • Zveřejnění (zobrazení) příspěvků může být podmíněno jejich předchozím schválením moderátorem.

WEBOVÉ BALÍČKY - TVORBA WEBU - FOX

 
FOX WEB basic
FOX WEB MINI

Tato řada je vhodná pro klienty, kteří potřebují informativní stránku. Prezentace je z redakčním systémem. Úpravy provádí buď náš team nebo klient sám v editoru.

Cena za výrobu: 13 900,--

více o balíčku
FOX WEB basic+
FOX WEB basic

Tato řada je vhodná pro klienty, kteří potřebují jednoduché stránky. Prezentace je z redakčním systémem. Úpravy provádí buď náš team nebo klient sám v editoru.

Cena za výrobu: 15 900,--

více o balíčku
FOX WEB standard+
FOX WEB standard

Základní webové stránky s redakčním systémem. Kde lze editovat veškerý obsah stránek. Texty,  fotogalerie, novinky. Neobsahuje newsletter, produktový katalog.

Cena za výrobu: 21 900,--

více o balíčku
FOX WEB Profi+
FOX WEB profi

Webové stránky s redakčním systémem. Editovat lze veškerý obsah stránek. Texty, fotogalerie, novinky, anketa. Neobsahuje newsletter. Katalog je vhodný pro prezentaci Vašich produktů.

Cena za výrobu: 33 900,--

více o balíčku
 

 

Ceny jsou platné od 10.10. 2018 a neobsahují 21% DPH.