Oborové portály


Oborový portál je internetový portál menšího nebo středního rozsahu, který se zaměřuje jen na určitou problematiku. Oborový portál je tedy internetový server postihující úzce vymezenou tematiku pokud možno v celé její hloubce a jako takový bývá navštěvován jak laiky, kteří mohou o dané téma projevovat zájem, tak i mnoha profesionály v oboru.

Oborový portál je typicky provozován osobou nebo firmou, která v daném oboru podniká nebo se o něj alespoň intenzivně zajímá. Z toho plyne i vyšší kvalita publikovaných informací a nižší návštěvnost oproti větším portálům (obvykle v řádu stovek či tisíců návštěvníků denně).

Pro zadavatele reklamy jsou nicméně oborové portály i přesto velmi zajímavé jako ideální prostor pro umístění cílené reklamy.