Tvorba webových stránek Hradec Králové - OMEGA Web Czech

IT Outsourcing

Co je vlastně outsourcing

Každý z nás slyšel slovo IT a s tím spojenou správu IT. Otázkou je, kdo by se měl o IT starat, zákazník, dodavatel nebo oba? Kdo má aspoň jeden počítač, klade si otázku, zda se má starat o IT sám nebo předat správu externí společnosti. Když vezmeme v úvahu fakt, jak rychle se rozvíjí a mění počítačový svět je otázkou, jestli nestal ten správný čas předat správu IT externí společnosti zabývající se touto problematikou. Jakmile se rozhodneme pro předání, určitě zaslechneme slovo Outsourcing.
S dodavatelem jsou předem domluveny podmínky spolupráce a parametry dodávek služeb. Pokud by se jednalo o převzetí kompletní správy IT, potom se jedná o komplexní outsourcingu IT.
Ve všeobecném povědomí převládá názor, že outsourcing IT je především určen pro velké firmy. Pro společnost s jedním nebo dvěma IT správci to není vhodné. Co je vhodné pro takové společnosti a jaké jsou trendy v outsourcingu a IT službách?

Trendy outsourcingu a IT služeb
Dříve společnosti povětšinou zaměstnávaly vlastní IT týmy, které se staraly kompletně o IT. I v současnosti jsou důvody, kdy zákazník chce mít své IT správce. Z toho důvodu se komplexní outsourcing IT realizuje zřídka. Pokud společnost zaměstnává svůj vlastní IT tým, potýká se z řadou problémů:
 • zvýšené náklady na vzdělávání IT správce
 • přetíženosti IT správců (nemožnost si dovolit dalšího IT správce)
 • zastupitelnosti (co když bude IT správce nemocný, na dovolené a podobně)
Z toho důvodu je v poslední době trend zodpovědnost IT týmů ve společnostech směřovat na klíčové činnosti IT, mezi které spadá například vývoj aplikací nebo podpora klíčových procesů například bezpečnost. Každodenní činnosti, jako jsou správa a údržba IT nebo podpora uživatelů, zákazník přenechá externímu dodavateli. V tomto okamžiku si klademe otázku, proč přenechat správu externímu dodavateli. Správa IT se nám prodraží.
Proto je v poslední době trend takový, že pokud zákazník chce mít svůj IT tým, tak tento IT tým je zodpovědný jen za některé klíčové činnosti IT ve firmě. Mezi klíčové činnosti například patří vývoj aplikace nebo podpora klíčového procesu (například bezpečnost IT) ve firmě. Každodenní činnosti, jako jsou správa a údržba IT nebo podpora uživatelů, zákazník přenechá externímu dodavateli. V menších společnostech, kde je pouze jeden IT správce, je trendem předat činnosti v rámci IT na dodavatele a většinou se IT správce začlení do týmu dodavatele. Pokud si chce některé činnosti v rámci IT zákazník zajišťovat sám, potom nemluvíme o pojmu outsourcing, ale o Správě IT.

Co je Správa IT?
 • Předání starostí o IT externímu dodavateli.
 • Je určena pro všechny firmy, které mají IT (bez ohledu, zda mají IT správce, či nemají).
Proč je služba určena jak pro firmy bez IT správců, tak i pro firmy s IT správci? Služba zahrnuje vybrané činnosti v rámci správy, údržby a rozvoje IT ve firmě. Důležité je uvědomit si rizika výpadku IT.
Proto se vždy ptejte sami sebe – kolik nás bude stát výpadek IT, které aplikace a jejich části infrastruktury (servery, PC, NB) jsou klíčové a jejich výpadek je kritický?
V rámci počáteční diskuse se zákazníkem si upřesnit, co a jak bude zajišťovat externí dodavatel a které klíčové aplikace či části infrastruktury musí dodavatel zajistit zrychlený servis.
Důležitý je výběr vhodného dodavatele.
Ptejte na reference, aby jste neměli o starost více.

 

Jaké zkušenosti máme my a jaké plynou výhody pro zákazníky?


Co vám v rámci služby správy sítě nabízíme?
 • Snížení nákladů na provoz IT.
 • Svojí hlavní činnost zaměříte čistě na Váš business. Není třeba věnovat celé oddělení pro IT.
 • Snížení rizika ztráty dat zálohováním.
 • Uvolnění interních zdrojů pro jiné účely Díky snížení práce a starostí s IT.
 • Snadný a efektivní přechod na nové technologie.
 • Aktualizacé softwarového vybavení PC.
 • Ochrana proti virům a spywaru.
 • Kontrola a přehled nad IT výdaji.
 • Servis 7 dní v týdnu. Díky outsourcování IT nemusíte řešit indispozici vašeho IT administrátora.
 • Technická podpora.
 • Nákup hardware a software.

Našimi klienti jsou:
 • Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.
 • Pharmacentrum, s.r.o.
 • Czechinsurance Agency, s.r.o.
 • Základní škola Vápno
 • Základní škola Krátonohy
 • Mateřská škola Malé Výkleky
 • ESSA s.r.o.
 • RTH s.r.o.
IT Outsourcing
Tvorba webových stránek Hradec Králové - OMEGA Web Czech

Máte nějaké dotazy?

Využijte našeho kontaktního formuláře pro spojení s námi.